Strategisch advies & beleidsontwikkeling

Strategisch advies & beleidsontwikkeling

B&D Funding denkt graag met u mee en staat altijd open voor een kennismaking.
Naast fondsenwerving ondersteunt B&D Funding evenementen en organisaties ook op andere manieren, van een kleine adviesklus tot ondersteuning bij beleidsontwikkeling.


Financieringsanalyse en advies
Iedere organisatie is anders, dus ziet ieder financieringsmodel er anders uit. B&D Funding helpt culturele organisaties graag bij het maken van een financieringsanalyse, maar ook in het zetten van de eerste stappen om die financiering te realiseren.

Hiertoe zullen in een oriënterend gesprek diverse zaken zoals inhoud en financiering besproken worden. Op basis van dit gesprek wordt er een eerste beknopte analyse van de financieringsmogelijkheden gemaakt en gekeken naar de eventuele rol van B&D Funding hierin.

Soms is een kortstondige kritische blik op de plannen voor een organisatie voldoende om zelfstandig verder te kunnen met de fondsenwerving. Hiertoe kan B&D Funding u doelgericht en snel van advies dienen, specifiek gericht op uw project.

 

(Assistentie bij) Beleidsontwikkeling
Voor succesvolle fondsenwerving is een volledig doorontwikkeld concept, verwoord in een projectplan, noodzakelijk. B&D Funding heeft met diverse instellingen een projectplan ontwikkeld dat aan de basis lag voor de volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie. Zo was B&D Funding in 2016 succesvol betrokken bij de ontwikkeling van meerjarenbeleidsplannen van organisaties die een aanvraag gingen indienen bij de gemeenten Rotterdam en Den Haag en bij het Fonds Podiumkunsten.