Breda Photo

2008 - heden, Breda

Breda Photo

2008 - heden, Breda
bezoek de website

Breda Photo

BredaPhoto is een tweejaarlijks internationaal fotofestival dat zich afspeelt in de buitenruimte en beeldende kunstinstellingen van Breda. BredaPhoto viert het feest van de fotografie, op een duidelijk herkenbare plek in het midden van de stad, een plek die zes weken lang fotografie ademt en leeft.

Van 5 september tot en met 21 oktober 2018 vindt de nieuwe editie plaats! Onder de titel TO INFINITY AND BEYOND onderzoekt de 8ste editie van BredaPhoto wat de impact is van de almaar voortrazende wetenschap. Brengt die louter vooruitgang? Of openen we een doos van Pandora vol met nare verrassingen?

BredaPhoto toont actuele autonome fotografie aan de hand van een internationaal relevant maatschappelijk thema: actueel, prikkelend en op een originele manier getoond. Zowel in de keuze voor het werk als in de presentatiewijze wordt gestreefd naar de hoogst haalbare kwaliteit. Het festival presenteert internationaal gerenommeerde kunstenaars zij aan zij met jong talent en stimuleert de creatieve uitwisseling tussen beide. BredaPhoto verhoudt zich daarnaast tot nieuwe ontwikkelingen, waarin bewegende beelden en projecten op het internet steeds belangrijker worden. Denkend vanuit het concept van de Beeldcultuur biedt het festival die ontwikkelingen een podium.

B&D Funding is verantwoordelijk voor de fondsenwerving. De afgelopen edities van het festival werden gerealiseerd met steun van onder andere:
Mondriaan Fonds
Stichting VSBfonds
Fonds 21
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
Prins Bernhard Cultuurfonds
BKKC
Stichting Sem Presser Archief
Kunstbalie
VVV Evenementenfonds
Stichting DOEN