Atlas Van Stolk

Rotterdam

Atlas Van Stolk

Rotterdam
bezoek de website

Atlas Van Stolk

De Nederlandse geschiedenis in beeld

Atlas Van Stolk is de enige beeldcollectie die de Nederlandse geschiedenis ‘van nul tot nu’ toont. De collectie telt 245.000 afbeeldingen en is uniek in Nederland. Ze bevat prenten, tekeningen, affiches, prentbriefkaarten, foto’s, boeken, tijdschriften en spellen. Daarnaast is er het familiearchief Van Stolk. Door haar unieke samenhang en uitzonderlijke kwaliteit is Atlas Van Stolk inmiddels uitgegroeid tot een A-collectie. Dat betekent dat de Atlas van nationaal belang is. Onder meer bevat de collectie een grote verzameling spotprenten van Opland en Woldhek. De collectie wordt tot op de dag van vandaag uitgebreid. Zo zijn recent bijna 1.200 foto’s verworven van Vincent Mentzel.

Digitalisering collectie
Atlas Van Stolk verbeeldt de Nederlandse geschiedenis en het heden van ons land. Het is van groot belang om de collectie te ontsluiten voor het brede publiek en haar te behouden voor de toekomst. Digitalisering van de collectie maakt dit mogelijk.

Hoewel beelden een zeer prominente rol spelen in onze maatschappij en cultuur, is er in grote mate sprake van visueel analfabetisme. Er is, zeker vanuit het onderwijs, grote behoefte aan programma’s waarin jongeren kennis en kunde opdoen om te leren kijken, te zoeken naar betrouwbare bronnen en de waarde van beeld in te schatten. Atlas Van Stolk is, vanwege de specialistische kennis die in huis aanwezig is, de ervaring met educatieve projecten en de hoeveelheid aan beschikbare afbeeldingen, de uitgelezen organisatie om hierin van grote betekenis te zijn. Concreet ontwikkelt Atlas Van Stolk in samenwerking met Onwijs ‘Beeldkraken’, een onderwijsproject waarin jongeren zich bewust worden van de invloed van beelden en hen weerbaar maakt ‘tegen’ beeldmanipulatie.

Tentoonstelling 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
De tentoonstelling 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, het allereerste moment waarop de collectie van Atlas Van Stolk op grote schaal is ontsloten voor publiek, is van 20 december 2014 tot en met 31 mei 2015 in de Kunsthal te zien geweest.